Sponsorzy:
© 2009 NZS UP
ul. Podchorążych 2/47
30-084 Kraków
tel./fax: (012) 626-13-85
e-mail: nzs@nzs.pl

Piątek, 1 października 2010 r.

Centrum Aktywizacji Młodego Pokolenia oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Pedagoggicznego w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej, poświęconej uzależnieniom od komputera i Internetu. Odbędzie się ona 28 października 2010 r. w Auldytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2.

Konferencja dotyczy problemu uzależnienia od zdobyczy nowoczesnej technologii - nazywanego niekiedy infoholizmem oraz uzależnień pochodnych od niego (od gier komputerowych, informacji, cyberseksu).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby, które nie dokonają rejestracji elektronicznej nie otrzymają materiałów konferencyjnych!


Poniedziałek, 4 października 2010 r.

Program
- program zostanie zamieszczony 11 października br.

Aktualności :: Program :: Rejestracja :: Artykuły :: Media :: Kontakt
Ministerstwo Edukacji Narodowej"Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "
Ministerstwo Edukacji Narodowej"Projekt zrealizowano przy wsparciu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie "